คลังเอกสาร

Netizen Report 2011 (English Translation)

Netizen Report 2011: Situational Report for Thailand's Internet Freedom and Online Culture

รายงานพลเมืองเน็ต 2555: ปีแห่งการพิพากษา

รายงานพลเมืองเน็ต 2555 : ปีแห่งการพิพากษา ได้รวบรวมข้อมูล บทวิเคราะห์ และจุดยืนของเครือข่ายพลเมืองเน็ต ต่อสถานการณ์สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลนโยบายอินเทอร์เน็ต และวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตไทย ในปี 2555 บรรณาธิการ ทวีพร คุ้มเมธา พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2556 สนับสนุนโดย มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Thailand license) สามารถนำไปใช้ ดัดแปลงแก้ไข และเผยแพร่ต่อได้ทันที โดยไม่ต้องขออนุญาต ดาวน์โหลด PDF
แจกฟรี คู่มือพลเมืองเน็ต: เข้าใจเน็ต และใช้เน็ตให้ปลอดภัย

คู่มือพลเมืองเน็ต: เข้าใจเน็ต และใช้เน็ตให้ปลอดภัย

ความรู้เบื้องต้นที่พลเมืองเน็ตควรรู้ ตั้งแต่อินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร หลักการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเบื้องต้น รวมทั้งกฎหมายคอมพิวเตอร์ที่ควรรู้ เพื่อให้พลเมืองเน็ตสามารถใช้อินเทอร์เน็ตอย่างรู้เท่าทัน ปลอดภัย และรักษาความเป็นส่วนตัวของตัวเองได้อย่างเหมาะสม

เสรีภาพอินเทอร์เน็ต ในฐานะนโยบายของพรรคการเมือง: ความเคลื่อนไหวระดับสากล โดย จิตติพร ฉายแสงมงคล

บทความ โดย จิตติพร ฉายแสงมลคง ประกอบการนำเสนอหัวข้อ เสรีภาพอินเทอร์เน็ต ในฐานะนโยบายของพรรคการเมือง: ความเคลื่อนไหวระดับสากล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวงเสวนา “นวัตกรรมนโยบายสาธารณะ : พลเมืองดิจิทัล พลวัตทางเทคโนโลยี” ในการประชุมว่าด้วยเทคโนโลยีและสิทธิพลเมืองครั้งที่ 1: “อินเทอร์เน็ตกับการจัดทำนโยบายสาธารณะ”

เสรีภาพและวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตไทย พ.ศ. 2554

รายงานประจำปีของเครือข่ายพลเมืองเน็ต ซึ่งได้รวบรวมข้อมูล บทวิเคราะห์ และจุดยืนของเครือข่ายพลเมืองเน็ต ต่อสถานการณ์สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลนโยบายอินเทอร์เน็ต และวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตไทย ในปี 2554

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นองค์การมหาชน จัดตั้งตาม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 21 ก.พ. 2554
การ์ดช่วยจำ "ปลอดภัยทันใจ" Security-in-A-Box

การ์ดช่วยจำ “ปลอดภัยทันใจ” Security-in-a-Box flash cards

คู่มือฉบับย่อเพื่อการสื่อสารอย่างปลอดภัย ในรูปแบบการ์ดช่วยจำ เน้นความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ และการรักษาข้อมูลส่วนตัว

Thailand: Cybercrime Acts vs. the Right to Freedom of Expression

How Thai state policies, laws, and their enforcements affect civil and political rights, freedom of expression, freedom of associations, and the lives of individual citizens and human rights defenders.

Thailand Internet Liberty Report 2010

Thailand Internet Liberty Report 2010 by Thai Netizen Network