พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554

2011.07.13 22:44

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นองค์การมหาชน จัดตั้งตาม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 21 ก.พ. 2554

Download (PDF, 150KB)

Download (PDF, 445KB)

Tags: , ,