เสรีภาพอินเทอร์เน็ต ในฐานะนโยบายของพรรคการเมือง: ความเคลื่อนไหวระดับสากล โดย จิตติพร ฉายแสงมงคล

2012.07.31 16:18

เสรีภาพอินเทอร์เน็ต ในฐานะนโยบายของพรรคการเมือง: ความเคลื่อนไหวระดับสากล
โดย จิตติพร ฉายแสงมงคล

บทความ โดย จิตติพร ฉายแสงมลคง ประกอบการนำเสนอหัวข้อ เสรีภาพอินเทอร์เน็ต ในฐานะนโยบายของพรรคการเมือง: ความเคลื่อนไหวระดับสากล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวงเสวนา “นวัตกรรมนโยบายสาธารณะ : พลเมืองดิจิทัล พลวัตทางเทคโนโลยี” ในการประชุมว่าด้วยเทคโนโลยีและสิทธิพลเมืองครั้งที่ 1: “อินเทอร์เน็ตกับการจัดทำนโยบายสาธารณะ”
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 9:00-17:00
ณ หอประชุม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS)

Download (PDF, 326KB)