คู่มือพลเมืองเน็ต: เข้าใจเน็ต และใช้เน็ตให้ปลอดภัย

2013.05.23 16:51


แจกฟรี คู่มือพลเมืองเน็ต: เข้าใจเน็ต และใช้เน็ตให้ปลอดภัย

คู่มือพลเมืองเน็ต: เข้าใจเน็ต และใช้เน็ตให้ปลอดภัย
พิมพ์ครั้งที่ 1: เมษายน 2556

ความรู้เบื้องต้นที่พลเมืองเน็ตควรรู้ ตั้งแต่อินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร หลักการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเบื้องต้น รวมทั้งกฎหมายคอมพิวเตอร์ที่ควรรู้ เพื่อให้พลเมืองเน็ตสามารถใช้อินเทอร์เน็ตอย่างรู้เท่าทัน ปลอดภัย และรักษาความเป็นส่วนตัวของตัวเองได้อย่างเหมาะสม

จัดทำโดย: @thainetizen เครือข่ายพลเมืองเน็ต
สนับสนุนโดย: มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผู้เขียน: @public_lewcpe วสันต์ ลิ่วลมไพศาล และ @Fringer สฤณี อาชวานันทกุล
บรรณาธิการ: @isAMare ทวีพร คุ้มเมธา
ภาพประกอบ: ลักษวงษ์ ประกิตภูพิสุทธิ์
พิสูจน์อักษร: จิรนันท์ หาญธำรงวิทย์
ที่ปรึกษา: @bact อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล

ดาวน์โหลด [PDF, 2.6MB]
เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
สามารถนำไปใช้ ดัดแปลงแก้ไข และเผยแพร่ต่อได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

Download (PDF, 2.6MB)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง