คลังเอกสาร

กฎหลักของมารยาทเน็ต – เอกสารประกอบการเสวนา “กติกาพลเมืองชาวเน็ต” [สฤณี อาชวานันทกุล]

แปลโดย สฤณี อาชวานันทกุล เครือข่ายพลเมืองเน็ต เพื่อประกอบการเสวนากล้วยน้ำไทวิชาการ (ICT Social Network) ตอนที่ 3 "กติกาพลเมืองชาวเน็ต" จากแนวปฏิบัติสู่จารีตประเพณีจนถึงกฎหมายลายลักษณ์อักษร เมื่อ 13 พฤษภาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

Thai government moves to suppress media [Sinfah Tunsarawuth]

This is an article written by Sinfah Tunsarawuth, a member of Thai Netizen Network's mailing list.

สรุปการแถลงข่าวแสดงจุดยืนเรื่อง นโยบายรัฐในการจับกุมปราบปรามอินเทอร์เน็ตและวิทยุชุมชน

สรุปการแถลงข่าว แสดงจุดยืนเรื่อง นโยบายรัฐในการจับกุม ปราบปรามอินเทอร์เน็ตและวิทยุชุมชน โดย เครือข่ายพลเมืองเน็ต คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส) เครือข่ายเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์ ประเทศไทย (FACT) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 10 มกราคม 2552

ข้อเสนอต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลสื่ออินเทอร์เน็ตและวิทยุชุมชน

วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 9.00 น.เครือข่ายพลเมืองเน็ต คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ เครือข่ายเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์ประเทศไทย นำโดยนายกานต์ ยืนยง นายไกลก้อง ไวทยากร นางสาวจีรนุช เปรมชัยพร นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล นายสุเทพ วิไลเลิศ นายสุนิตย์ เชรษฐา นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ นายอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล เข้ายื่นหนังสือต่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีซึ่งได้มารับหนังสือและเจรจาเป็นเวลา 5 นาทีโดยรับเรื่องและข้อเสนอคัดค้านการจัดตั้งวอร์รูม หรือการประกาศสงครามกับสื่ออินเทอร์เน็ตและวิทยุชุมชน หลังจากที่ได้เข้าพบ พบว่ารัฐบาลไม่ได้มีแนวทางการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องตั้งคณะทำงานร่วมต่อไป

แถลงการณ์เรื่องการคุกคามสิทธิเสรีภาพสื่อออนไลน์

แถลงการณ์เครือข่ายพลเมืองเน็ต ร่วมกับคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) และเครือข่ายเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์ประเทศไทย (FACT) ลงวันที่ 8 มีนาคม 2552

สรุปการเสวนาเรื่องผู้ถูกดำเนินคดีภายใต้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

จากงานราชดำเนินเสวนา วันที่ 27 มีนาคม 2552 สรุปความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกดำเนินคดีภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ *ว่าด้วยเรื่องความมั่นคงของรัฐ* จำนวน 5 ราย

Privacy, Contingency and Personal Identity [Soraj Hongladarom]

บทความโดย รศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แถลงการณ์เรียกร้องความรับผิดชอบจากนายเทพไท เสนพงศ์ และ พรรคประชาธิปัตย์

"เปิดเน็ต เปิดใจ" แถลงการณ์ที่เป็นแรงบันดาลใจและจุดกำเนิดของเครือข่ายพลเมืองเน็ต ตอบโต้ที่นายเทพไท เสนพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวหา 29 เว็บไซต์ ว่าเป็นเว็บไซต์อันตรายที่ส่อเค้าหมิ่นเบื้องสูง ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551

คำวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปิดกั้นเว็บไซต์ในประเทศไทย [สขร. ถึง FACT]

สำเนาคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาวิทยาศาสตร์ฯ ที่ วท 2/2551 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2551 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปิดกั้นเว็บไซต์ในประเทศไทย ถึง กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย (FACT) เมื่อ 8 เมษายน 2551