ความเคลื่อนไหว

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกฎหมายใหม่

[28 ส.ค.] สัมมนาวิชาการ “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในร่างกฎหมายใหม่”

2014.08.25 2 comments

สัมมนาวิเคราะห์ร่างกฎหมายที่กำลังเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พฤหัสที่ 28 สิงหาคม 9:00-12:00 ห้อง 1001 ศูนย์ประชุมศาสตราจารย์บำรุงสุข ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วาระดิจิทัลของคสช.: สองเดือนแรก

2014.08.19

ความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มด้านนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลังการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 – มีอะไรเปลี่ยนไปใน 60 วัน รายงานฉบับนี้แบ่งเป็นสองส่วนหลัก ส่วนแรกเป็นรายงานสถานการณ์การควบคุมสื่ออินเทอร์เน็ตและการละเมิดสิทธิเสรีภาพที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่สองเป็นการรายงานความเปลี่ยนแปลงในนโยบายสื่ออินเทอร์เน็ตและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

การควบคุมข้อมูลข่าวสารในประเทศไทยนับแต่รัฐประหาร 2557 : งานวิจัยโดย Citizen Lab

2014.07.17

Citizen Lab มหาวิทยาลัยโตรอนโต แคนาดา ได้ทดสอบการเข้าถึงเว็บไซต์ในประเทศไทยระหว่าง 22 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2557 โดยใช้การทดสอบหลายวิธีเพื่อดูว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคัดกรองการเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไร และวิเคราะห์การรวมศูนย์ของโครงสร้างพื้นฐานในการคัดกรองเนื้อหา
เติม Happy ให้ประชาชน

เครือข่ายพลเมืองเน็ต: สนับสนุนผู้ประกอบการที่ปกป้องสิทธิของผู้บริโภค

2014.06.16

การปฏิรูปประเทศไม่สามารถทำได้โดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงลำพัง สังคมที่เป็นสุขและเป็นธรรมจะเกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องอาศัยองค์กรธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลช่วยขับเคลื่อน การทุจริตคอรัปชันในทุกส่วนของสังคมลดลงได้ ถ้าเราเพิ่มความโปร่งใสและความตรวจสอบเอาผิดได้ในส่วนที่เรารับผิดชอบ นั่นคือสิ่งที่เทเลนอร์และดีแทคได้ทำและเราขอขอบคุณ
LINE ไม่ปลอดภัย หยุดใช้สื่อสารข้อความส่วนตัว

LINE ไม่ปลอดภัย หยุดใช้สื่อสารข้อความส่วนตัว

2014.05.22 1 comment

LINE ไม่ปลอดภัย หยุดใช้สื่อสารข้อความส่วนตัว แนะนำ ChatSecure ปลอดภัยกว่า ฟรีทั้งบนไอโฟนและแอนดรอยด์ https://chatsecure.org/
นิธิ เอียวศรีวงศ์ - ณัฏฐกรณ์ เทวกุล

คุยกับ นิธิ เอียวศรีวงศ์ และ ณัฏฐกรณ์ เทวกุล “สื่อไทยในยุคเปลี่ยนผ่านสังคม”

2014.05.19

นิธิ เอียวศรีวงศ์: สื่อเลือกข้างมาตลอด คือเลือกข้างชนชั้นนำ / ณัฏฐกรณ์ เทวกุล: จำนวนช่องมากขึ้น ไม่ได้หมายความว่าความหลากหลายของจุดยืนจะมากขึ้น / สรุปจากเวทีเสวนาเนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อโลก (3 พฤษภาคม) "เสรีภาพสื่อมวลชน: บทบาทที่ท้าทายในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี"

NSA สอดแนมมวลชน-ดักฟังข้อมูล เกี่ยวอะไรกับเราด้วย?

2014.03.12

แมทธิว ไรซ์ (Matther Rice) เจ้าหน้าที่จากองค์กรไพรเวซี่อินเตอร์เนชันแนล ชวนคุยย้อนไปที่จุดเริ่มต้นของข่าวใหญ่เกี่ยวกับการสอดแนมประชาชน ก่อนมีการออกมาเปิดเผยข้อมูลโครงการของสำนักความมั่นคงแห่งชาติ สหรัฐฯ หรือ เอ็นเอสเอ (NSA) โดยแบ่งยุคเป็น 2 ยุค คือ ยุคก่อนสโนว์เดนและยุคหลังสโนว์เดน
#FightBack

11 ก.พ. วันที่โลกโต้กลับ | 11 Feb. The Day The World Fought Back

2014.02.10

วันนี้ 11 ก.พ. ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกยืนเคียงข้างกัน วันนี้ ปัจเจกบุคคล องค์กรประชาสังคม และเว็บไซต์นับพันๆ แห่ง จะบอกกับรัฐบาลต่างๆ ในโลกนี้ ให้รู้ว่า เราไม่ยอมรับการสอดแนมมวลชนทั่วโลก ไม่ว่าจะที่บ้านของเราหรือต่างแดน วันนี้ เราสู้กลับ
#FightBack

[11 ก.พ.] รณรงค์ยุติการสอดแนมมวลชน + มีตติ้ง #FightBack CryptoParty

2014.02.10

ร่วมรณรงค์ให้รัฐบาลทั่วโลกยุติการสอดแนมการสื่อสารของประชาชน และพบปะแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือใช้เน็ตให้ปลอดภัย เรียนรู้วิธีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันการดักฟัง #FightBack
13 Principles

หลักการระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้หลักสิทธิมนุษยชนกับการสอดแนมการสื่อสาร

2014.01.29

International Principles on the Application of Human Rights to Communications Surveillance หลักการเหล่านี้เป็นผลมาจากการปรึกษาหารือระดับสากลกับบรรดากลุ่มภาคประชาสังคม ภาคอุตสาหกรรม และผู้ชำนาญการระหว่างประเทศด้านกฎหมาย นโยบาย และเทคโนโลยีการสอดแนมการสื่อสาร