Tag: intermediary liability

สถาปัตยกรรมของอินเทอร์เน็ต: ลักษณะและนัยต่อความรับผิด

2011.01.31 6 comments

เมื่อโลกล่วงเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อินเทอร์เน็ตก็ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตสำหรับคนส่วนใหญ่ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กที่ชอบเล่นเกมออนไลน์ คนหนุ่มสาวที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่หลักในการรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ไปจนถึงคนเฒ่าคนแก่ที่มีความสุขกับการได้กลับมาพบปะพูดคุยกับเพื่อนเก่าอีกครั้งผ่านเฟซบุ๊ก

[17 Nov] Public Seminar: “Internet Politics and Intermediary Liability”

2010.11.10

Thai Netizen Network, Department of Government, Faculty of Political Sciences, and Media Policy Center, Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University cordially invite you to a public seminar “Internet Politics and Intermediary Liability”

[17 พ.ย.] สัมมนา “การเมืองเรื่องอินเทอร์เน็ตและภาระของตัวกลาง”

2010.11.10

เครือข่ายพลเมืองเน็ต ร่วมกับ ภาควิชาปกครอง คณะรัฐศาสตร์ และ ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาสาธารณะ “การเมืองเรื่องอินเทอร์เน็ตและภาระของตัวกลาง”

Thai Netizen Network Calls for Amendment to Article 15 of Computer Crime Act

2010.11.01

Statement of Thai Netizen Network Requesting Representatives to Consider Urgent Amendment to Article 15 of the Computer-Related Crime Act 2007

แถลงการณ์เครือข่ายพลเมืองเน็ต เรียกร้องแก้ ม. 15 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ

2010.10.18 1 comment

แถลงการณ์เครือข่ายพลเมืองเน็ต: ขอเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 15 อย่างเร่งด่วน

Analysis on Chiranuch latest charges and arrest

2010.10.02

The arrest and legal procedure of the case against Prachatai director Chiranuch Premchiaporn were both unfair and unlawful, said Chiranuch’s attorney. She was driven for another six hours from Bangkok's Suvarnabhumi International Airport to Khon Kaen to hear what she was charged for.

บทความแปล “อย่าโทษคนนำสาร: ภาระรับผิดทางกฎหมายของสื่อตัวกลางและการคุ้มครองหลักการของอินเทอร์เน็ต”

2010.08.03

วันนี้ขอเสนอบทความสั้น ๆ ว่าด้วยสื่อตัวกลาง (Intermediary) อีกชิ้นที่จะเรียกว่าเป็นฉบับย่อของรายงาน ภาระรับผิดทางกฎหมายของตัวกลาง: ปกป้องพื้นที่อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการแสดงออกและสร้างสรรค์นวัตกรรม ก็มิได้ห่างไกลความจริงนัก

รายงาน “ภาระรับผิดทางกฎหมายของตัวกลาง: ปกป้องพื้นที่อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการแสดงออกและสร้างสรรค์นวัตกรรม”

2010.05.28

เนื่องจากวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553 นี้ เป็นวันที่จะมีความคืบหน้าของคดีที่ "ตัวกลาง" หรือผู้ให้บริการเว็บไซต์ เป็นผู้ถูกฟ้องด้วยข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2 คดีด้วยกัน ได้แก่ เว็บไซต์ 212cafe.com และเว็บไซต์ prachatai.com เครือข่ายพลเมืองเน็ตจึงขอเผยแพร่รายงานจาก Center for Democracy and Technology ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในสหรัฐอเมริกาที่ทำงานด้านนโยบายเกี่ยวกับอนาคตของอินเทอร์เน็ต