รายงาน “ภาระรับผิดทางกฎหมายของตัวกลาง: ปกป้องพื้นที่อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการแสดงออกและสร้างสรรค์นวัตกรรม”

2010.05.28 16:51

เนื่องจากวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553 นี้ เป็นวันที่จะมีความคืบหน้าของคดีที่ “ตัวกลาง” หรือผู้ให้บริการเว็บไซต์ เป็นผู้ถูกฟ้องด้วยข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2 คดีด้วยกัน ได้แก่ เว็บไซต์ 212cafe.com และเว็บไซต์ prachatai.com เครือข่ายพลเมืองเน็ตจึงขอเผยแพร่รายงานจาก Center for Democracy and Technology ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในสหรัฐอเมริกาที่ทำงานด้านนโยบายเกี่ยวกับอนาคตของอินเทอร์เน็ต

รายงาน “Intermediary Liability: Protecting Internet Platforms for Expression and Innovation” หรือ “ภาระรับผิดทางกฎหมายของตัวกลาง: ปกป้องพื้นที่อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการแสดงออกและสร้างสรรค์นวัตกรรม” นี้ กล่าวถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจากภาระรับผิดทางกฎหมายของตัวกลางในอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นเมื่อตัวกลางนั้นทำให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย

Tags: ,
%d bloggers like this: