Tag: Computer-related Crime Act

[21 ก.ย.] ระดมสมอง “ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ….”

2011.09.18

โครงการวิจัย “การปรับปรุงกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมระดมสมอง เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” -- 21 ก.ย. 2554 ณ ห้อง 222 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำรวจความคิดเห็น "กฎกติกาอินเทอร์เน็ตควรเป็นอย่างไร ?"

2011.09.08

โครงการกฎหมายคอมพิวเตอร์ภาคประชาชน My Computer Law ขอเชิญผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคน แสดงความคิดเห็น ในแบบสอบถาม "กฎกติกาอินเทอร์เน็ตควรเป็นอย่างไร ?" เพื่อนำข้อมูลไปเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับประชาชน

Patient Protection Bill campaigner got charged for “forged computer data”

2011.05.22 1 comment

May 22, 2011. Thai patient rights activist [Preeyanan Lorsermvattana](http://www.ashoka.org/plorsermvattana), from [Thai Medical Error Network](http://thai-medical-error.blogspot.com/) (TMEN), was accused of "forging computer data". The data in question is from the Network's campaign to support Medical Malpractice Victims Protection Bill. A medical doctor who filed the charge is from a group of medical doctors who strongly oppose the Bill, as we learned from [Preeyanan's post in her Facebook](https://www.facebook.com/photo.php?fbid=147709408634305&set=a.146290688776177.36901.146288745443038). This is probably the first known case of using Computer-related Crime Act to stop a legal campaign, targeting one of the campaign leaders.

นักเคลื่อนไหวสิทธิผู้ป่วย ถูกหมอฟ้อง “ข้อมูลเท็จ” มาตรา 14 พ.ร.บ.คอม

2011.05.22

นักรณรงค์เพื่อสิทธิผู้ป่วย ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ถูกแพทย์แจ้งข้อกล่าวหา "นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ" หลักเผยแพร่ตัวเลขประเมินสถิติคนไข้ที่เสียชีวิตจากความผิดพลาดในการรักษา ซึ่งใช้ในการรณรงค์ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข โดยปรียนันท์ต้องเดินทางจากกรุงเทพไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สุรินทร์

สฤณี อาชวานันทกุล: “10 + 10” สำหรับกฎหมายอินเทอร์เน็ต

2011.04.29

ตอนที่ 4 ของคอลัมน์ "ความจริงจากโลกเสมือน" โดย สฤณี อาชวานันทกุล ทดลองเสนอไอเดีย 10 เอา + 10 ไม่เอา สำหรับกฎหมายอินเทอร์เน็ต

ผู้ใช้เน็ตยื่นค้านพ.ร.บ.คอมฯฉบับใหม่หน้าสภา นายกบอกไม่ต้องห่วง

2011.04.19

เครือข่ายพลเมืองเน็ต iLaw เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย และพลเมืองผู้ร่วมลงนาม นำรายชื่อประชาชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนกว่า 560 ชื่อ ที่ร่วมกันลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันแสดงออกเพื่อ “หยุด”การนำร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เข้าสู่ครม. ยื่นต่อนายกรัฐมนตรี

iLaw ล่าชื่อ รณรงค์ “หยุด” ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่

2011.04.18

โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ iLaw เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงประชาชนและผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เรียกร้องให้ร่วมกันแสดงออกเพื่อหยุดการนำร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่า สาระสำคัญของร่างกฎหมายสร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้เล่นอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการที่อาจได้รับผลกระทบจากกฎหมาย มีเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพเกินความจำเป็น นอกจากจะไม่ได้แก้ไขปัญหาเดิมที่เคยเกิดขึ้นใน พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แล้ว ยังเพิ่มสาระสำคัญที่ยิ่งสวนทางกับการแก้ปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์อีกด้วย ผู้ที่ต้องการร่วมลงชื่อ สามารถแจ้งชื่อสกุลได้ที่[เว็บไซต์ iLaw](http://ilaw.or.th/node/883) หรือทางเฟซบุ๊กในบันทึก ["หยุด" ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์](https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150538950950551&id=299528675550) หรือส่งชื่อไปที่ ilaw@ilaw.or.th **อ่านจดหมายเปิดผนึกและร่วมลงชื่อ ที่ [http://ilaw.or.th/node/883](http://ilaw.or.th/node/883)**

ความคืบหน้ากรณีศึกษาการสืบพยาน “คดีอินเทอร์เน็ตกับภาระของตัวกลาง”

2011.02.04

สืบเนื่องจากวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเครือข่ายพลเมืองเน็ตได้ออกแถลงการณ์ว่าด้วยเรื่องข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ด้วยเหตุว่ากฎหมายฉบับนี้มีผลในการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอันเป็นหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย ทั้งยังขัดกับคุณลักษณะของอินเทอร์เน็ตในหลายแง่มุม

Press Release: The Trial on the Case Study of Internet & Intermediary Liability in Thailand

2011.02.04

On October 17, 2010 Thai Netizen Network issued a statement calling for the amendment of Computer-related Crime Act 2007 (CCA), since before the CCA was enacted, Thai Netizen Network already began calling for an amendment to this law, as we saw that the enforcement of this law would result in depriving people’s right to freedom of expression, which is fundamental for democracy. Furthermore, this law contradicts the characteristics of the Internet in many aspects, thereby allowing abusive enforcement. However, the government has never realised and taken this issue seriously to amend this freedom-infringing law.

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ‘ฮีโร่หรือผู้ร้าย’ วงการอินเทอร์เน็ตไทย?

2010.11.27

นานาทรรศนะจากนักวิชาการหลายแขนงและผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับสื่ออินเทอร์เน็ตในฐานะพื้นที่ทางการเมือง การกำกับดูแล และปัญหาจากการบังคับใช้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์