[21 ก.ย.] ระดมสมอง “ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ….”

2011.09.18 00:34

โครงการวิจัย “การปรับปรุงกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ภายใต้การสนับสนุนของ แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมระดมสมอง เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์”

วันพุธที่ 21 กันยายน 2554
เวลา 10:00-12:00
ณ ห้อง 222 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
[Facebook event]

ติดตาม *ทวีตสด* ได้ที่ @MyComputerLaw

เอกสารประกอบ

กำหนดการ

Tags: ,
%d bloggers like this: