Tag: Thailand Development Research Institute

“กลัวถูกตรวจสอบ” สิ่งกีดขวางการเปิดเผยข้อมูลรัฐ อุปสรรคความโปร่งใส

2015.09.21

นักวิจัยทีดีอาร์ไอชี้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ เนื้อหาดีแต่ตกม้าตายตอนบังคับใช้ ตัวแทน สขร.เผย อุปสรรคสำคัญคือหน่วยงานรัฐกลัวถูกตรวจสอบจากประชาชน สฤณี อาชวานันทกุลระบุ สังคมไทยไม่ใช่สังคมข้อมูลข่าวสาร รัฐหวังรักษาอำนาจในมือ ข้อมูลเปิดจะเกิดได้ ทั้งรัฐและคนไทยต้องเปลี่ยนโลกทัศน์

ทีดีอาร์ไอ: เกณฑ์การประมูล “จะคำนึงถึงตัวเงินเพียงอย่างเดียวไม่ได้” เป็นความเข้าใจผิด

2015.03.23

ทีดีอาร์ไอชี้การประมูล "โดยใช้เงินเป็นตัววัด" ไม่ได้ทำให้ผู้ใช้จ่ายแพงขึ้น นักกฎหมายเอกชนชี้หน่วยงานตั้งใหม่ไม่นำส่งเงินเข้าแผ่นดินขัดวินัยการคลัง นักวิชาการกฎหมายระบุ ชุดร่างกฎหมายดิจิทัลขัดหลักรัฐธรรมนูญ 7 ข้อ ตัวแทนผู้บริโภคห่วงผลประโยชน์ทับซ้อน

[21 ก.ย.] ระดมสมอง “ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ….”

2011.09.18

โครงการวิจัย “การปรับปรุงกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมระดมสมอง เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” -- 21 ก.ย. 2554 ณ ห้อง 222 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์