Category: บทความ

โครงสร้างใหม่(?หน่วยงานไอซีทีแห่งชาติ

เปิดผัง 11 หน่วยงานใหม่ “ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลประยุทธ์

2015.01.07 1 comment

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างกฎหมาย 10 ฉบับ ตั้ง 11 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนโฉมโครงสร้างการกำหนดและกำกับนโยบายไอซีทีไทย อย่างไรก็ตามยังมีข้อเป็นห่วงเรื่องอำนาจหน้าที่และความรับผิดของหน่วยงานใหม่ รวมถึงการคุ้มครองสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชน
ความจำเป็นของการมีกฎหายดักรับข้อมูลเพื่อใช้ในการอำนวยความยุติธรรม

ถกหนัก กฎหมายดักฟัง นักกฎหมายเตือนต้องเจาะจง ชั่งน้ำหนักสาธารณะ VS บุคคล

2014.12.26

นักกฎหมายชี้ กฎหมายดักฟังมีได้ แต่ต้องครบเงื่อนไข 9 ข้อ เหตุผล-เป้าหมาย-เวลาต้องชัดเจน ยังกังวลหลายอย่าง เช่น คดีทั่วไปอาจกลายเป็นคดีพิเศษไปหมด เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจในทางมิชอบ กฎหมายที่ยังคลุมเครือและจะทำให้มีปัญหาภายหลัง ระบุต้องรักษาสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะกับสิทธิของบุคคล ด้านผู้บังคับใช้กฎหมายระบุ เพื่อคุ้มครองผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ต้องมีเครื่องมือทำงานเพียงพอ ไม่ต้องการละเมิดสิทธิ
การละเมิดสิทธิผู้ใช้ 30 จาก 40 คะแนน

เสรีภาพเน็ตไทยปี 2557: การละเมิดสิทธิผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (สรุป Freedom on the Net 2014 ตอนที่ 4)

2014.12.19

ประเทศไทยได้คะแนนในส่วนของ "การจำกัดเนื้อหาและการสื่อสาร" (Limit on Content) 30 จาก 40 คะแนน (0 = ดีที่สุด, 40 = แย่ที่สุด) // ผู้ใช้เน็ตถูกขู่ ทำร้าย / 1 เดือนหลังรัฐประหาร เรียกตัวมากกว่า 500 คน / ค้นบ้าน ยึดค้นอุปกรณ์สื่อสาร / ดำเนินคดีคนชูสามนิ้ว // สรุปประเด็นของไทย (ตอนที่ 4) จากรายงานเสรีภาพอินเทอร์เน็ตประจำปี 2556-2557 โดยฟรีดอมเฮาส์
Freedom on the Net 2014 - Thailand - Limits on Content

เสรีภาพเน็ตไทยปี 2557: การจำกัดเนื้อหา (สรุป Freedom on the Net 2014 ตอนที่ 3)

2014.12.10

ไทยได้คะแนน "การจำกัดเนื้อหา" (Limits on Content) 21 จาก 35 คะแนน (0 = ดีที่สุด ไม่มีการจำกัดเนื้อหาเลย) / ตรวจสอบการสื่อสารทางสื่อสังคม / ใช้กฎอัยการศึกคุมสื่อ จับนักข่าว ผู้บริหารสถานี / ประกาศคสช.จำกัดเสรีภาพการแสดงออก / ห้ามวิจารณ์คณะรัฐประหาร / ปิดกั้นเว็บไซต์ข่าว / มีการปิดกั้นเฟซบุ๊ก กสทช. "คาดโทษ" บริษัทที่เปิดเผยว่ากสทช.เป็นผู้สั่งการปิดกั้น
Freedom on the Net 2014 - Thailand - Access (11/25 points)

เสรีภาพเน็ตไทยปี 2557: อุปสรรคในการเข้าถึง (สรุป Freedom on the Net 2014 ตอนที่ 2)

2014.12.05

ประเทศไทยได้คะแนนในส่วน “อุปสรรคในการเข้าถึง” (Obstacle to Access) 11 จาก 25 คะแนน (0 = ดีที่สุด) / คนเข้าถึงเน็ต 37% / ในจำนวนนี้ 34% ใช้จากสมาร์ตโฟน / อีสานเข้าถึงต่ำสุด ส่วนหนึ่งเพราะพื้นที่บริการไม่ถึง / 3G ล่าช้า เลื่อนประมูล 4G / มีนักวิชาการวิจารณ์การดำเนินนโยบายของกสทช.และถูกฟ้องหมิ่นประมาท
ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม "ไม่เสรี"

ฟรีดอมเฮาส์จัดระดับเสรีภาพออนไลน์ไทย “ไม่เสรี” ตกไปต่ำกว่าพม่า

2014.12.05

ฟรีดอมเฮาส์ (Freedom House) เผยแพร่รายงานระดับเสรีภาพอินเทอร์เน็ตทั่วโลก Freedom on the Net 2014 ไทยตกไปอยู่ในกลุ่ม “ไม่เสรี” (62 คะแนน) ต่ำกว่าพม่าซึ่งอยู่ในกลุ่ม “กึ่งเสรี” (60 คะแนน) ชี้แนวโน้มรัฐบาลทั่วโลกควบคุมอินเทอร์เน็ตมากขึ้นและซับซ้อนขึ้น

การควบคุมข้อมูลข่าวสารในประเทศไทยนับแต่รัฐประหาร 2557 : งานวิจัยโดย Citizen Lab

2014.07.17

Citizen Lab มหาวิทยาลัยโตรอนโต แคนาดา ได้ทดสอบการเข้าถึงเว็บไซต์ในประเทศไทยระหว่าง 22 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2557 โดยใช้การทดสอบหลายวิธีเพื่อดูว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคัดกรองการเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไร และวิเคราะห์การรวมศูนย์ของโครงสร้างพื้นฐานในการคัดกรองเนื้อหา
LINE ไม่ปลอดภัย หยุดใช้สื่อสารข้อความส่วนตัว

LINE ไม่ปลอดภัย หยุดใช้สื่อสารข้อความส่วนตัว

2014.05.22 1 comment

LINE ไม่ปลอดภัย หยุดใช้สื่อสารข้อความส่วนตัว แนะนำ ChatSecure ปลอดภัยกว่า ฟรีทั้งบนไอโฟนและแอนดรอยด์ https://chatsecure.org/
นิธิ เอียวศรีวงศ์ - ณัฏฐกรณ์ เทวกุล

คุยกับ นิธิ เอียวศรีวงศ์ และ ณัฏฐกรณ์ เทวกุล “สื่อไทยในยุคเปลี่ยนผ่านสังคม”

2014.05.19

นิธิ เอียวศรีวงศ์: สื่อเลือกข้างมาตลอด คือเลือกข้างชนชั้นนำ / ณัฏฐกรณ์ เทวกุล: จำนวนช่องมากขึ้น ไม่ได้หมายความว่าความหลากหลายของจุดยืนจะมากขึ้น / สรุปจากเวทีเสวนาเนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อโลก (3 พฤษภาคม) "เสรีภาพสื่อมวลชน: บทบาทที่ท้าทายในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี"
13 Principles

หลักการระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้หลักสิทธิมนุษยชนกับการสอดแนมการสื่อสาร

2014.01.29

International Principles on the Application of Human Rights to Communications Surveillance หลักการเหล่านี้เป็นผลมาจากการปรึกษาหารือระดับสากลกับบรรดากลุ่มภาคประชาสังคม ภาคอุตสาหกรรม และผู้ชำนาญการระหว่างประเทศด้านกฎหมาย นโยบาย และเทคโนโลยีการสอดแนมการสื่อสาร