รายงานเสรีภาพและวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตไทย พ.ศ. 2554 ฉบับ online และ hardcopy มาแล้ว!

2012.04.13 21:03

รายงานประจำปีของเครือข่ายพลเมืองเน็ต เสรีภาพและวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตไทย พ.ศ. 2554 ซึ่งได้รวบรวมข้อมูล บทวิเคราะห์ และจุดยืนของเครือข่ายพลเมืองเน็ต ต่อสถานการณ์สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลนโยบายอินเทอร์เน็ต และวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตไทย ในปี 2554 ได้ถูกตีพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่ม และนำขึ้นเผยแพร่ในฉบับออนไลน์แล้ว

เนื่องจากตีพิมพ์จำนวนจำกัดเพื่อประหยัดทรัพยากร เครือข่ายพลเมืองเน็ตจะนำแจกจ่ายหนังสือรายงานประจำปีไปยังห้องสมุด และองค์กรที่สนใจ โดยห้องสมุดหรือองค์กรที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับหนังสือ โดยส่งอีเมลมาที่ contact@thainetizen.org สำหรับบุคคลทั่วไป สามารถอ่านรายงานฉบับออนไลน์ได้ที่นี่
และหากมีข้อติชมหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน สามารถติดต่อมายังผู้เรียบเรียง thaweeporn@thainetizen.org

เกี่ยวกับรายงานเสรีภาพและวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตไทย พ.ศ. 2554

  เรียบเรียงโดย ทวีพร คุ้มเมธา, เทวฤทธิ์ มณีฉาย และ นพวรรณ เตชะเสนีย์

เนื้อหาประกอบด้วย:

 • เสรีภาพในการแสดงออกบนเน็ต
  • คดีเกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550
  • สถานการณ์การปิดกั้นอินเทอร์เน็ต
 • วัฒนธรรมเน็ต
  • การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของภาคประชาชนในการเคลื่อนไหวทางการเมือง
  • การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักการเมืองในการเลือกตั้ง กรกฎาคม 2554
  • กระแสและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเครือข่ายสังคมออนไลน์
 • สิทธิในการร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับเน็ต
  • นโยบายรัฐในการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตและการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
%d bloggers like this: