Thai Netizen Network

รายงานเสรีภาพและวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตไทย พ.ศ. 2554 ฉบับ online และ hardcopy มาแล้ว!

รายงานประจำปีของเครือข่ายพลเมืองเน็ต เสรีภาพและวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตไทย พ.ศ. 2554 ซึ่งได้รวบรวมข้อมูล บทวิเคราะห์ และจุดยืนของเครือข่ายพลเมืองเน็ต ต่อสถานการณ์สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลนโยบายอินเทอร์เน็ต และวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตไทย ในปี 2554 ได้ถูกตีพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่ม และนำขึ้นเผยแพร่ในฉบับออนไลน์แล้ว

เนื่องจากตีพิมพ์จำนวนจำกัดเพื่อประหยัดทรัพยากร เครือข่ายพลเมืองเน็ตจะนำแจกจ่ายหนังสือรายงานประจำปีไปยังห้องสมุด และองค์กรที่สนใจ โดยห้องสมุดหรือองค์กรที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับหนังสือ โดยส่งอีเมลมาที่ contact@thainetizen.org สำหรับบุคคลทั่วไป สามารถอ่านรายงานฉบับออนไลน์ได้ที่นี่
และหากมีข้อติชมหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน สามารถติดต่อมายังผู้เรียบเรียง thaweeporn@thainetizen.org

เกี่ยวกับรายงานเสรีภาพและวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตไทย พ.ศ. 2554

เนื้อหาประกอบด้วย:

Exit mobile version