[งาน] โครงการวิจัยความเป็นส่วนตัวออนไลน์ เครือข่ายพลเมืองเน็ต รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 2 คน

2013.03.17 16:31

เครือข่ายพลเมืองเน็ตรับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยประจำโครงการ “Thai Online Services’ Privacy Policy and Security Measures: Evaluation and Public Understanding” โครงการนี้จะสำรวจนโยบายความเป็นส่วนตัว มาตรการรักษาความปลอดภัย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริการออนไลน์ในประเทศไทย และนำเสนอข้อค้นพบในรูปแบบเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

โครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการวิจัยระดับนานาชาติ “Surveillance and Freedom: global understandings and rights development (SAFEGUARD)” ซึ่งมีโครงการวิจัย 19 โครงการใน 16 ประเทศ และทำงานร่วมกับองค์กร Privacy International สหราชอาณาจักร

เครือข่ายพลเมืองเน็ตเป็นกลุ่มรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนและอินเทอร์เน็ต ก่อตั้งปี 2008 มีบทบาทในการผลักดันการแก้ไขพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การส่งเสริมความเข้มแข็งของสื่อพลเมือง และความเข้าใจในวัฒนธรรมออนไลน์

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 12 เม.ย. 2013 – ประกาศผลสัมภาษณ์ 25 เม.ย.

นักวิจัยประจำโครงการ 1 ตำแหน่ง (ร่วมบริหารโครงการด้วย)

สัญญาจ้างระยะเวลา: 21 เดือน (พ.ค. 2013 – ม.ค. 2015)
เงินเดือน (คงที่): 31,400 บาท

คุณสมบัติ:

 • มีความเข้าใจในความสัมพันธ์ของสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง และเทคโนโลยี
 • มีประสบการณ์ทำวิจัยด้านการกำกับดูแลสื่อหรืออินเทอร์เน็ต หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์บริหารโครงการวิจัยและจัดประชุมสัมมนา
 • มีความเข้าใจการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในระดับค่อนข้างดี
 • สามารถสื่อสาร ประชุม เขียนรายงานวิจัย และนำเสนองาน ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานเต็มเวลาและเดินทางได้ทั้งในและต่างประเทศ
 • มีบัญชีทวิตเตอร์ที่เปิดสาธารณะ (จะใช้ร่วมหรือแยกจากเรื่องส่วนตัวแล้วแต่จะเลือก เราไม่ยุ่ง)

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • ทำแผนที่สรุป องค์กร กฎหมาย สนธิสัญญา และข้อกำหนดทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ในประเทศไทย
 • พัฒนาตัวชี้วัดระดับความปลอดภัย/ระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริการออนไลน์
 • ประสานงานการตรวจวัดระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตัวชี้วัดดังกล่าว
 • เข้าร่วมประชุมและสัมมนางานที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยหน่วยงานอื่น และเขียนบล็อกหรือบันทึก
 • จัดประชุมเตรียมแผนงาน ประชุมกลุ่มย่อย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และเวทีสาธารณะ
 • ประสานงานสำนักพิมพ์และตรวจความเรียบร้อยการจัดพิมพ์หนังสือ (สำนักพิมพ์เป็นผู้ดูแลงานอื่นทั้งหมด)
 • เขียนรายงานความก้าวหน้าโครงการและรายงานการเงินส่งแหล่งทุน (ร่วมกับผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต)
 • เขียนรายงานสรุปโครงการเผยแพร่สู่สาธารณะ
 • ทวีต บล็อก โพสต์เฟซ โซเชียล

นักศึกษาผู้ช่วยนักวิจัย 1 ตำแหน่ง (20 ชั่วโมง/สัปดาห์)

สัญญาจ้างระยะเวลา: 8 เดือน (พ.ค. 2013 – ธ.ค. 2013)
เงินเดือน (คงที่): 10,000 บาท

คุณสมบัติ:

 • เป็นนักศึกษาเต็มเวลา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/ไอที/หรือที่เกี่ยวข้อง และสามารถทำงานได้โดยไม่กระทบการเรียน (มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง)
 • มีความสนใจในความสัมพันธ์ของสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง และเทคโนโลยี
 • มีความรู้ด้านความมั่นคงของระบบเครือข่าย (network security) วิทยาการเข้ารหัสลับ (cryptography) และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับดี
 • มีความรู้เบื้องต้นเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถสื่อสารอีเมล อ่านเอกสารข้อกำหนดเทคโนโลยีหรือข้อกฎหมาย และบันทึกสรุป ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
 • สามารถมาทำงานที่สำนักงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต (ใกล้ท่าน้ำสี่พระยา กรุงเทพ) และเดินทางในประเทศเพื่อจัดอบรมได้
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังทำวิทยานิพนธ์เรื่องความมั่นคงของระบบอินเทอร์เน็ตหรือความปลอดภัยของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบัญชีทวิตเตอร์ที่เปิดสาธารณะ (จะใช้ร่วมหรือแยกจากเรื่องส่วนตัวแล้วแต่จะเลือก เราไม่ยุ่ง)

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • ค้นคว้าข้อมูลทางเทคนิค มาตรฐานเทคโนโลยี ข้อกำหนดทางซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ รักษา และนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลระบุบุคคล
 • ทำงานร่วมกับนักวิจัยประจำโครงการ พัฒนาตัวชี้วัดระดับความปลอดภัย/ระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริการออนไลน์
 • เป็นวิทยากรจัดอบรมให้ความรู้ด้านความมั่นคงของระบบอินเทอร์เน็ตและความปลอดภัยของข้อมูลเบื้องต้นให้กับบุคคลทั่วไปได้
 • ช่วยเหลืองานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากนักวิจัยประจำโครงการ
 • ทวีต บล็อก โพสต์เฟซ โซเชียล

วิธีการสมัคร

เขียนมาเล่าว่า จะใช้เหตุผลอะไรโต้แย้งกับคำพูดที่ว่า “ถ้าไม่ได้จะทำอะไรผิด แล้วจะกลัวอะไร” หรือ “คนที่จะทำผิดเท่านั้นที่ไม่อยากให้ถูกเปิดเผยข้อมูล” ได้บ้าง (1-2 หน้ากระดาษ A4 ขออย่าเกินนี้)

พร้อมส่งประวัติย่อ เอกสาร ลิงก์ผลงาน พอร์ต ใบประกาศ ผลสอบภาษาอังกฤษ หรืออะไรก็ตามที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ต้องการสมัคร มาที่อีเมล contact [at] thainetizen.org

(สอบถามเรื่องเนื้องาน ได้ที่ทวิตเตอร์ @bact และอีเมล arthit [at] thainetizen.org)

 • เปิดรับสมัคร วันนี้จนถึงวันที่ 12 เม.ย. 2013
 • ประกาศเรียกสัมภาษณ์ 15 เม.ย. 2013
 • เรียกสัมภาษณ์ระหว่าง 16-22 เม.ย. 2013
 • ประกาศผล 25 เม.ย. 2013
 • เริ่มทำงาน 1 พ.ค. 2013 (หรือตามตกลง)

รูปประกอบโดย Ming Xia (Creative Commons by-nc-sa)

Tags: , , ,
%d bloggers like this: