Tag: jobs

Privacy

[งาน] เจ้าหน้าที่โครงการ Online Privacy (ครึ่งเวลา) 1 ตำแหน่ง

2013.07.19

เครือข่ายพลเมืองเน็ตรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวออนไลน์ 1 ตำแหน่ง ทำงาน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ช่วยประสานการอบรมสัมมนาเรื่องความปลอดภัยในการใช้เน็ต เดินทางนอกกรุงเทพได้ ถ้าเรียนคอมพิวเตอร์มาจะดีมาก

[งาน] โครงการวิจัยความเป็นส่วนตัวออนไลน์ เครือข่ายพลเมืองเน็ต รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 2 คน

2013.03.17

เครือข่ายพลเมืองเน็ตรับสมัครนักวิจัย 1 ตำแหน่ง และนักศึกษาผู้ช่วยนักวิจัย 1 ตำแหน่ง ประจำโครงการสำรวจนโยบายความเป็นส่วนตัวและมาตรการทางเทคโนโลยีเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการออนไลน์ในประเทศไทย - รับสมัครถึงวันที่ 12 เม.ย. 2013