กูเกิลเปิดเผยข้อมูลรอบใหม่: กระทรวงไอซีทีติดต่อให้บล็อคยูทูบเพิ่มเติมอีก 225 ชิ้น ในครึ่งแรกของ 2554

2011.10.27 13:09

Google Transparency Report - Thailand - January to June 2011

ชี้แจง: ผู้โพสต์ (อาทิตย์) พบการนำเสนอข้อมูลที่ผิดพลาด (ปีที่มาของข้อมูล) จึงทำการแก้ไข และเปลี่ยนชื่อบทความจากเดิม “กระทรวงไอซีทีติดต่อกูเกิลให้บล็อควิดีโอเพิ่มเติมอีก 182 ชิ้น ระหว่างมิ.ย.-ต.ค. 2554” จึงขอแจ้งให้ทราบ และขออภัยผู้อ่านมา ณ ที่นี่ด้วย

ข้อมูลการร้องขอจากรัฐบาลไทยไปยังกูเกิล ให้เซ็นเซอร์เนื้อหา จากรายงาน Google Transparency Report

ก.ค.-ธ.ค. 2553
คำร้อง: กระทรวงไอซีที มี 1 คำร้อง ขอให้เอา 43 วิดีโอ ออกจากยูทูบ
การตอบสนอง: กูเกิลระงับการเข้าถึงวิดีโอจากประเทศไทย ทั้ง 43 ชิ้น

ม.ค.-มิ.ย. 2554
คำร้อง: กระทรวงไอซีที มี 2 คำร้อง ขอให้เอา 225 วิดีโอ ออกจากยูทูบ
การตอบสนอง: กูเกิลระงับการเข้าถึงวิดีโอจากประเทศไทย จำนวน 90% จาก 225 ชิ้น

รวม ก.ค. 2553 – มิ.ย. 2554 มีคำร้องจากรัฐบาลไทยทั้งสิ้น 3 คำร้อง ให้เอา 268 วิดีโอ ออกจากยูทูบ
วิดีโอทั้งหมดถูกกล่าวหาว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับกษัตริย์ (วิพากษ์วิจารณ์ ล้อเลียน ฯลฯ)

Google Transparency Report ประกอบด้วย 2 ส่วน :

1) การจราจร (Traffic) จะแสดงปริมาณการจราจรที่เข้ามายังบริการต่าง ๆ ของกูเกิล ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งเมื่อดูในภาพรวมจะทำให้เห็นได้ว่า เกิดเหตุผิดปกติอะไรกับการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศหนึ่ง ๆ หรือไม่

2) คำร้องจากรัฐบาล (Government Requests) จะบอกจำนวนคำร้องและเหตุผลที่ส่งมาจากรัฐบาลประเทศต่าง ๆ (ให้เอาเนื้อหาออกจากบริการของกูเกิล หรือขอข้อมูลผู้ใช้จากกูเกิล) และรายงานว่ากูเกิลทำอย่างไรกับคำร้องดังกล่าว

h/t: @lewcpe สำหรับการทักท้วงเรื่องการอ้างถึงข้อมูลวันที่ที่ผิดพลาด

Tags: , , , , ,
%d bloggers like this: