Tag: media regulation

เปิดข้อเสนอการกำกับกิจการสื่อใหม่ ต้องส่งเสริมการแข่งขันเต็มที่

2015.06.16

เปิดข้อเสนอการกำกับดูแลสื่อใหม่ยุคหลอมรวมเทคโนโลยี พร้อมระดมความเห็นผู้เกี่ยวข้อง วอยซ์ทีวีหนุนเปิดให้ต่างชาติเข้ามาในตลาด พีซทีวีถามหาความชอบธรรมของผู้กำกับดูแลสื่อ บก.ประชาไทชี้ต้องส่งเสริมการแข่งขันให้เต็มที่ เพื่อสร้างบรรยากาศการถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์ในสังคม

เสวนา กล้วยน้ำไทวิชาการ (ICT Social Network) ตอน “กติกาพลเมืองชาวเน็ต”

2009.05.08

เสวนากล้วยน้ำไทวิชาการ (ICT Social Network) ตอนที่ ๓ "กติกาพลเมืองชาวเน็ต" จากแนวปฏิบัติสู่จารีตประเพณีจนถึงกฎหมายลายลักษณ์อักษร