Tag: Jantajira Iammayura

จันทจิรา เอี่ยมมยุรา

ทำไม “แท็กซี่” ต้องมีแบบเดียว? – มุมมองกฎหมายมหาชนเรื่อง Uber และการกำกับดูแลแท็กซี่

2014.12.13

จันทจิรา เอี่ยมมยุรา ชวนคิดทำไมรัฐจึงกำกับดูแลแท็กซี่ ควรอนุญาตให้แท็กซี่มีหลายระดับหรือไม่ ชี้ ณ วันนี้ Uber ผิดแน่นอนเรื่องความปลอดภัย