Tag: export policy

ใจความหลักในแถลงการณ์ เรียกร้องต่อรัฐบาลประชาธิปไตยทั่วโลกให้สั่งห้ามมิให้ส่งออกเทคโนโลยีที่นำไปใช้ปราบปรามพลเมือง โดยขอให้รัฐบาลออกกฎหมายที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนให้บริษัทต่าง ๆ ในประเทศของตนสามารถปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณขององค์กรตนที่จะไม่ทำลายพลเมืองประเทศอื่น ๆ และคุ้มครองให้เกิดสนามการแข่งขันที่เท่าเทียม

นักเคลื่อนไหวเน็ตสากล ร้องทั่วโลก หยุดส่งออกเทคโนโลยีที่ใช้ปราบปรามประชาชน

2011.10.25

ในการประชุมระดับโลกว่าด้วยธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต ณ สหประชาชาติ ประเทศเคนยา กลุ่มตัวแทนจากภาคประชาสังคม เรียกร้องต่อรัฐบาลประชาธิปไตยทั่วโลกให้สั่งห้ามมิให้ส่งออกเทคโนโลยีที่นำไปใช้ปราบปรามพลเมือง ให้ออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้บริษัทต่าง ๆ ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณที่จะไม่ทำลายพลเมืองประเทศอื่น ๆ