Tag: Athip Jittarerk

ซีรี่ส์เสวนา: ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตทางศิลปะกับการเข้ามาของโลกออนไลน์

2011.05.21

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงต่องานศิลปะ ทั้งทางแนวคิด สุนทรียะ วัฒนธรรมการแสดง รวมทั้งการเสพ เครือข่ายพลเมืองเน็ต และ สยามอินเทลลิเจนซ์ ชวนคนยุคเน็ตร่วมซีรี่ส์เสวนา "คนยุค'เน็ตกับเพลงและหนัง: ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากโลกออนไลน์" และ "มุขปาฐะ คัดลอก การพิมพ์ การโหลด: เหลียวมองการเดินทางอันยาวนานของกิจกรรมการอ่าน"