Tag: Arab Spring

หลังรัฐประหาร 57 คสช. คุมเน็ตด้วยวิธีใด?

2015.12.24

ทำไม คสช.อยากควบคุมโลกไซเบอร์? แล้วทำด้วยวิธีไหน? "เศรษฐกิจดิจิทัล" ถูกยกขึ้นมาบังหน้าหรือไม่? คสช.ต้องมีอะไรบ้าง หากอยากคุมเน็ตได้แบบจีน? อ่านสรุปเสวนา "ระบอบการกำกับดูแลโลกไซเบอร์ไทย นับแต่รัฐประหาร 22 พ.ค. 57"