ร่วมงานกับเครือข่ายพลเมืองเน็ต

business cat

เครือข่ายพลเมืองเน็ตรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

  • นักศึกษาฝึกงาน

เราแชร์สำนักงานอยู่กับสตูดิโอรายการทีวีแห่งหนึ่งย่านประดิพัทธ์

สมัครโดยส่ง CV และประวัติผลงานที่เกี่ยวข้องมาที่ contact@thainetizen.org เพื่อการพิจารณาและนัดหมายสัมภาษณ์ต่อไป​ — ระบุไว้ในหัวเรื่องจดหมายด้วยว่า “สมัครงาน”

พูดคุยแลกเปลี่ยนกับสมาชิกเครือข่ายและเสนอกิจกรรมที่ Facebook group

นักศึกษาฝึกงาน Intern

(รับตลอดทั้งปี / มีค่าเดินทางให้กรณีได้รับมอบหมายทำงานนอกสถานที่)

  • กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาใดก็ได้ ระดับชั้นใดก็ได้
  • สนใจประเด็นความเชื่อมโยงของสื่อ เทคโนโลยี และสังคม (ตัวอย่างเช่น ศิลปะและขบวนการทางสังคม ผังเมืองและสิทธิมนุษยชน โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการเสนอข่าว โทรศัพท์มือถือกับแรงงานข้ามชาติ)
  • มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง
  • ส่งอีเมลสมัคร​มาพร้อมหัวข้อ​คร่าวๆ​ ที่สนใจ​และช่วงเวลา​ที่สามารถ​ฝึกงาน​ได้
%d bloggers like this: