หนังสือแนะนำ เปิดประตูสู่การอภิบาลอินเทอร์เน็ต

2016.05.27 14:55

หนังสือ เปิดประตูสู่การอภิบาลอินเทอร์เน็ต
แปลจาก An Introduction to Internet Governance (6th edition)
ผู้เขียน Jovan Kurbalija
ผู้แปล พิภพ อุดมอิทธิพงศ์
จำนวนหน้า 248 หน้า

intro-to-internet-governance

หนังสือที่จะมาช่วยอธิบายความหมายของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต (internet governance) กระบวนการทำงานโดยรวมของอินเทอร์เน็ตผ่านแนวคิดตระกร้าห้าใบ อันได้แก่ ตระกร้าโครงสร้างพื้นฐานและการกำหนดมาตรฐาน ตะกร้ากฎหมาย ตะกร้าเศรษฐกิจ ตะกร้าการพัฒนาและตะกร้าสังคม-วัฒนธรรม รวมไปถึงผู้มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนโยบายการอภิบาลอินเทอร์เน็ตให้เกิดขึ้น

หาซื้อได้ที่

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ฟรี!

Tags: , ,
%d bloggers like this: