แถลงการณ์เครือข่ายพลเมืองเน็ต: ความขัดแย้งต้องไม่พุ่งเป้าช่องทางสื่อสารของประชาชน

2013.11.30 21:06

เครือข่ายพลเมืองเน็ต

จากเหตุการณ์การตัดไฟฟ้าในอาคารศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตบางรัก ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย หลังจากผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลบุกรุกเข้าไปในบริเวณดังกล่าว ประมาณเวลาเที่ยงวันของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เป็นผลให้เว็บไซต์จำนวนมากรวมทั้งการสื่อสารหลายช่องทางต้องปิดตัวลง ส่งกระทบต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง

แม้ขณะนี้ยังไม่มีข้อเท็จจริงยืนยันเกี่ยวกับการตัดไฟฟ้าว่าเป็นการกระทำของฝ่ายใด เครือข่ายพลเมืองเน็ตเห็นว่า ผู้ชุมนุม รัฐบาล และทุกฝ่ายของความขัดแย้ง ควรละเว้นจากการบุกรุกหรือพุ่งเป้าไปที่สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบการสื่อสารและเครือข่ายโทรคมนาคม เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้

  1. การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนั้นถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้รับการรับรองโดยสหประชาชาติตั้งแต่ พ.ศ. 2555 และเป็นช่องทางสื่อสารที่สำคัญของประเทศ เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างมหาศาล ไม่เพียงแต่เว็บไซต์บันเทิงเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ แต่เว็บไซต์ที่ประชาชนใช้ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสถานการณ์การชุมนุมอย่างเช่น ทวิตเตอร์ เว็บไซต์ข่าวผู้จัดการ และวอยซ์ทีวี ก็ได้รับผลกระทบไปด้วย
  2. ภายใต้สถานการณ์อันเปราะบางนี้ เครือข่ายสังคมออนไลน์เต็มไปด้วยข้อเท็จจริงปะปนกับข่าวลือและข้อมูลไร้ที่มา ประชาชนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับข้อมูลที่หลากหลายและรอบด้าน เพื่อจะได้สามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้น การกระทำที่ส่งผลต่อการปิดกั้นข้อมูลในภาวะเช่นนี้ อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและความรุนแรงได้  ดังนั้นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นคือ การปิดกั้นข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะด้วยวิธีการและช่องทางใดก็ตาม

เครือข่ายพลเมืองเน็ต สนับสนุนการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานที่ได้รับการรับรองในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หากแต่การแสดงออกทางการเมืองนั้นควรกระทำโดยสงบและไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น โดยเฉพาะเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และเสรีภาพในการสื่อสาร ดังที่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติก็ได้รับรองไว้เช่นกันว่า “ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็น; สิทธินี้รวมถึงสิทธิในการคิด โดยไม่มีการแทรกแซง และมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล การติดต่อสื่อสาร และความเห็นจากสื่อต่างๆ อย่างไร้พรมแดน”

เครือข่ายพลเมืองเน็ต ขอเรียกร้องให้ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องออกมาตรการปกป้องดูแลทรัพย์สินและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารประชาชนที่รัดกุมอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต

เครือข่ายพลเมืองเน็ต

30 พฤศจิกายน 2556

 

Tags: ,
%d bloggers like this: