[14 ต.ค.] บรรยาย “สิทธิการสื่อสารในสามโลก : การจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ของประเทศไทย”

2012.10.13 19:28

โดย ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
วันอาทิตย์ 14 ตุลาคม 2555 14:30-16:30 น. [Facebook event]
ที่ The Reading Room เลขที่ 2 ชั้น 4 ซอยสีลม 19 [แผนที่]

พื้นที่สื่อสารที่ราวกับไม่มีขีดจำกัด เอาเข้าจริงก็ยังต้องการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งทำงานอยู่บนทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่บนท้องถนน สวนสาธารณะ ห้องประชุม แบนด์วิธอินเทอร์เน็ต คลื่นความถี่ ไปจนถึงวงโคจรดาวเทียม

การจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ของประเทศไทยกำลังเดินทางมาถึงหัวเลี้ยวหัวต่อ เคเบิลและทีวีดาวเทียมกำลังโตอย่างก้าวกระโดด การแพร่ภาพเสียงก็กำลังมุ่งไปสู่ระบบดิจิทัล ในขณะที่การส่งข้อมูลผ่านโครงข่ายมือถือก็กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยียุคถัดไป โครงสร้างที่เราจะวางและตัวแบบที่เราจะตัดสินใจใช้ในวันนี้ จะส่งผลต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและคุณภาพชีวิตของพวกเราไปอีกหลายปี

กลางปี 2555 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ มีมติว่าสิทธิในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นสิทธิมนุษชน เนื่องจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นั้น จะนำไปสู่สิทธิอื่นๆ ทั้งสิทธิในการพัฒนา สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิในการศึกษา สิทธิในการเข้าถึงสาธารณสุข รวมไปถึงสิทธิในการแสดงออกและสิทธิทางการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเอง เมื่อพิจารณาว่าโครงข่ายการสื่อสารที่เข้าถึงประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้มากที่สุด ซึ่งก็คือโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ 3G เพื่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จะเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่จะกำหนดโครงสร้างของการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ของประชาชนในประเทศ

ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จะมาบรรยายถึงหลักการจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะการประมูลคลื่นความถี่ 3G ที่กำลังเกิดขึ้น ปัจจัยในการตัดสินใจ พร้อมเปิดให้พลเมืองเน็ตซักถามอย่างละเอียด

เอกสารประกอบ

เกี่ยวกับ “โรงเรียนพ(ล)บค่ำ”

  • โครงการร่วมโดย The Reading Room และเครือข่ายพลเมืองเน็ต
  • กิจกรรมนี้จะจัดเป็นประจำ ทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไป (หรือมีนัดพิเศษ)
  • รูปแบบเน้นการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บรรยายและผู้เข้าร่วม ในแบบสบายๆ กินไปคุยไป
  • การบรรยายและการพูดคุยแลกเปลี่ยนจะถูกบันทึกเพื่อเผยแพร่ออนไลน์และจัดพิมพ์เป็นหนังสือ
  • ก่อนมาพบกัน เราจะมีเอกสารแนะนำ ถ้าใครว่างก็อ่านมาก่อนได้
  • อินเทอร์เน็ตฟรี เครื่องดื่มและของกินหิ้วมาได้
  • สนับสนุนโครงการโดยมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์
Tags: , ,
%d bloggers like this: