โรงเรียนพ(ล)บค่ำ #3: การต่อต้านเชิงสร้างสรรค์/วัฒนธรรม Night School #3: Creative/Cultural Resistance

2012.04.13 22:00

[For English please scroll down]

โรงเรียนพ(ล)บค่ำ #3: Creative/Cultural Resistance การต่อต้านเชิงสร้างสรรค์/การต่อต้านเชิงวัฒนธรรม: เวิร์กช็อปเชิงยุทธวิธีสำหรับศิลปินและนักกิจกรรม
กับ เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร & Emily Hong

ศุกร์ 20 เมษายน 19:30 น. เป็นต้นไป
ที่ The Reading Room สีลม 19

The Reading Room และ เครือข่ายพลเมืองเน็ต โดยการสนับสนุนของมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ เสนอโครงการ “โรงเรียนพ(ล)บค่ำ” แลกเปลี่ยนมุมมองวัฒนธรรมใหม่ โดยเฉพาะประเด็นเสรีภาพในการแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญา สื่อใหม่ ขบวนการทางสังคม และมีเดียอาร์ต เพื่อร่วมทำความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

ชั้นเรียนที่ 3 นี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรื่อง “การต่อต้านเชิงสร้างสรรค์/การต่อต้านเชิงวัฒนธรรม: เวิร์กช็อปเชิงยุทธวิธีสำหรับศิลปินและนักกิจกรรม” ทำไมเผด็จการต่างๆ ในโลกจึงต้องเซ็นเซอร์ศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ ละครเวที ภาพยนตร์ หรือดนตรี เหตุผลก็คือ ศิลปวัฒนธรรมมีอำนาจในการกระตุ้นจินตนาการ สื่อสารความจริง และทำให้คนลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวทำสิ่งต่างๆ

น่าเสียดายที่ในโลกของนักกิจกรรม เรามักเห็นการเคลื่อนไหวที่ยึดติดอยู่กับรูปแบบเดิมๆ เช่น การชุมนุม หรือการล่ารายชื่อ ซึ่งมักไม่สร้างผลกระทบในวงกว้างอย่างที่คนเหล่านั้นต้องการ เวิร์คช็อปครั้งนี้ ต้องการนำศิลปินและนักกิจกรรมมาพบกัน เพื่อสร้างบทสนทนาเกี่ยวกับการสร้างยุทธวิธีที่สร้างสรรค์ที่มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง

เวิร์คช็อปนี้จะมุ่งเน้นไปที่จุดร่วมระหว่างศิลปวัฒธรรม และยุทธวิธีการต่อต้านโดยไม่ใช้ความรุนแรง (หรือ direct action) เพื่อเป็นการเตรียมกลยุทธและแรงบันดาลใจในการพัฒนายุทธวิธีใหม่และสร้างสรรค์ สำหรับนักกิจกรรมและศิลปิน

ประเด็นพูดคุยในชั้นเรียน:

 • แนะนำแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านโดยไม่ใช้ความรุนแรง รวมถึงพูดคุยในประเด็น “dilemma action”
 • ทฤษฏีเบื้องหลังอำนาจของการต่อต้าน ผ่านรูปแบบการใช้ศิลปวัฒนธรรม
 • อธิบายยุทธวิธีการต่อต้านอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกรณีศึกษาจากแคมเปญต่อต้านการคอรัปชั่น บริษัทข้ามชาติ และอำนาจเผด็จการต่างๆ จากประเทศต่างๆทั่วโลก
 • กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมชั้นเรียน/เวิร์คช็อปครั้งนี้ จะได้ร่วมกันคิดและแข่งขันกันเป็นทีม โดยใช้ข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากชั้นเรียนในการพัฒนายุทธวิธีการต่อต้านอย่างสร้างสรรค์ ในสถานการณ์สมมติที่วิทยากรกำหนดขี้น

  เอกสารแนะนำก่อนเข้าชั้นเรียน:
  There are Realistic Alternatives โดย Gene Sharp (Boston: The Albert Einstein Institution, 2003) ดาวน์โหลด

  เกี่ยวกับวิทยากร:

  เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร เป็นผู้อำนวยการสร้างและพิธีกรรายการ Capitalism 101 ซึ่งเป็นรายการออนไลน์เกี่ยวกับผลกระทบของทุนนิยมในประเทศไทย เกรียงศักดิ์เป็นนักเขียน ที่เน้นประเด็นเสรีนิยมใหม่ (neo-liberalism) ความก้าวหน้า (development) และแรงงาน (labor) และเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

  Emily Hong เป็นนักกิจกรรม เทรนเนอร์ และนักเขียน ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็น Asia Training Associate for Minority Rights Group International และ Training Adviser ให้กับ Community Organizing and Rights Education (CORE) ซึ่งเป็นโปรแกรมร่วมขององค์กรเพื่อเยาวชน 14 องค์กรบริเวณชายแดนไทย-พม่า

  Emily และเกรียงศักดิ์ กำกับและผลิตหนังสั้น “Occupy Everywhere” จับประเด็นยุทธวิธีการสร้างฉันทามติของ Occupy Wall Street

  เกี่ยวกับ “โรงเรียนพ(ล)บค่ำ”

  + เป็นโครงการร่วมระหว่าง The Reading Room และ เครือข่ายพลเมืองเน็ต
  + กิจกรรมนี้จะจัดเป็นประจำ ทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไป
  + รูปแบบเน้นการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บรรยายและผู้เข้าร่วม ในแบบสบาย ๆ กินไปคุยไป
  + ก่อนมาพบกัน เราจะมีเอกสารแนะนำ ถ้าใครว่างก็อ่านมาก่อนได้
  + การบรรยายและการพูดคุยแลกเปลี่ยนจะถูกบันทึกเพื่อเผยแพร่ออนไลน์และจัดพิมพ์เป็นหนังสือ
  + อินเทอร์เน็ตฟรี เครื่องดื่มและของกินหิ้วมาได้
  + สนับสนุนโครงการโดยมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์

  ปี 2555 เป็นปีที่ 1 ของโรงเรียนพ(ล)บค่ำ เรามีธีมนการพูดคุยคือประเด็น วัฒนธรรมเคลื่อนไหว-Moving Culture เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองวัฒนธรรมใหม่ โดยเฉพาะประเด็นเสรีภาพในการแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญา สื่อใหม่ ขบวนการทางสังคม และมีเดียอาร์ต เพื่อร่วมทำความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

  ติดตามความเคลื่อนไหวของ โรงเรียนพ(ลบ)ค่ำได้ และร่วมพูดคุยกับพลเมืองเน็ตได้ที่ Thai Netizen FB Group
  ——–

  Night School #3: Creative/Cultural Resistance: A Tactical Workshop for Artists and Activists with Kriangsak Teerakowitkajorn & Emily Hong

  Friday, April 20th, from 7:30 pm
  At The Reading Room, Silom 19

  The Reading Room and Thai Netizen Network, with supports from Heinrich Böll Foundation, presents “Night School,” an informal classroom for the exchange of ideas and perspectives on contemporary sociocultural issues.

  The topic for Class 3 is Creative/Cultural Resistance: A Tactical Workshop for Artists and Activists. There’s a reason why some of the most restrictive and dictatorial regimes censor the arts (e.g. theater, films, music). Art and culture have the power to activate the imagination, speak truth to power, and move people to action.

  Unfortunately, in the activist world, we often see people sticking to the same tactics (e.g. rallies and petitions), and wondering why there’s no impact. Our workshop aims to bring together artists and activists for a much needed tactical discussion.

  The workshop will explore the intersection of arts and culture with strategic nonviolent action (aka direct action) in order to provide some tools and inspiration for activists and artists to develop powerful and innovative new tactics.

  Topics for class:

 • An introduction to some of the most important principles of nonviolent civil resistance, including a discussion of the “dilemma action.”
 • The theory behind the power of using culture and art for protest
 • Explanations of creative tactics, with case studies from campaigns against corruption, corporations, and dictatorships from around the world.
 • An activity in which artists and activists will compete in teams to use their new knowledge to develop the most creative tactics for given movement/campaign scenarios
 • Recommended reading:
  Gene Sharp’s There are Realistic Alternatives (Boston: The Albert Einstein Institution, 2003) Download

  Workshop facilitators:

  Kriangsak Teerakowitkajorn is the producer and host of Capitalism 101, a web-based hard-talk program on the impacts of capitalism in Thailand. Kriangsak is a writer who focuses on issues of neo-liberalism, development, and labor, and a lecturer at the College of Interdisciplinary Studies at Thammasat University.

  Emily Hong is a Seoul-born and New York-raised activist, trainer, and writer who currently serves as Asia Training Associate for Minority Rights Group International and Training Adviser to Community Organizing and Rights Education (CORE), a joint program of 14 youth organizations based on the Thai-Burma border.

  Emily and Kriangsak directed and produced the short film Occupy Everywhere, focusing on the consensus-building strategies of Occupy Wall Street.

  About “Night School”
  + A collaborative project between The Reading Room and Thai Netizen Network.
  + Classroom organized monthly, on every 3rd Friday from 7:30pm onward.
  + Classroom format focusing on exchange of ideas, opinions, and information between speakers and participators in an informal environment.
  + Most classes include some recommended materials to read or view before class.
  + All classes will be videorecorded and will be available online and as a publication.
  + Free internet. Food and drinks allowed in class :)
  + Supported by Heinrich Böll Foundation.

  Talk more about Night School with Thai Netizen at TNN FB Group

  %d bloggers like this: