[ALERT] ศาลจะอ่านคำพิพากษา คดี Internet กับภาระตัวกลาง “ผอ.ประชาไท” 30 เม.ย.นี้ Verdict on Thai Internet intermediary’s liability case to be delivered April 30

2012.04.23 14:07

[For English please scroll down]

ศาลอาญา รัชดา ได้นัดฟังคำพิพากษาคดีที่ จีรนุช เปรมชัยพร ผู้อำนวยการเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท (prachatai.com) เป็นจำเลย ในคดีความผิดตามมาตรา 15 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ โดยจีรนุชถูกกล่าวหาว่า มีเจตนาจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีข้อความที่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ปรากฏอยู่ในเว็บบอร์ดประชาไท

การอ่านคำพิพากษาจะมีขึ้นในวันที่ 30 เม.ย.55 เวลา 10.00 น. บัลลังก์ 910 ณ ศาลอาญา รัชดา

ความสำคัญของคดี:
จีรนุช มีฐานะเป็น “ตัวกลาง” (intermediary: เช่น ศูนย์ข้อมูล ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เสิร์ชเอนจิน โซเชียลเน็ตเวิร์ก เว็บบอร์ด บล็อก) ในระบบอินเทอร์เน็ต ตัวกลางป็นเพียง “ท่อข้อมูล” หรือช่องทางผ่านของเนื้อหาเท่านั้น (mere conduit) ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ม. 15 ได้ถือว่า ตัวกลาง มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทุกอย่างที่ผ่านตน หากผู้บังคับใช้กฎหมายไทยจะถือว่าตัวกลางต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่ผ่านตัวกลางแล้ว นั่นย่อมหมายความว่า ตัวกลางจะต้องกลั่นกรองข้อมูลทั้งหมดก่อนการเผยแพร่ และย่อมจะส่งผลด้านลบต่อประสิทธิภาพของการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

ดังนั้นผลการตัดสินคดี จีรนุช เปรมชัยพร จะนำไปสู่การสร้างบรรทัดฐาน ของการกำกับดูแล และการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่ย่อมจะส่งผลต่อ การประกอบการด้านอินเทอร์เน็ตในไทย สังคมผู้ใช้เน็ตไทยและสถานการณ์เสรีภาพในการแสดงออกของประเทศไทย อย่างมีนัยยะสำคัญ

เครือข่ายพลเมืองเน็ต ขอเรียกร้องให้พลเมืองเน็ตและสื่อมวลชนจับตาดูการตัดสินคดีดังกล่าว ด้วยตระหนักว่า ผลการตัดสินจะมีผลกระทบต่อสังคมเน็ต

เครือข่ายพลเมืองเน็ต
23 เมษายน 2555

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดี:
ความคืบหน้ากรณีศึกษาการสืบพยาน “คดีอินเทอร์เน็ตกับภาระของตัวกลาง”

[ALERT] Verdict on Thai Internet intermediary’s liability case to be delivered April 30

BANGKOK, (TNN) April 24 — Thai Criminal Court is scheudled to read the verdict on the case that Chiranuch “Jiew” Premchaiporn, director of online newspaper Prachatai, is a defandant. The public prosecutors accused Chiranuch of violating Article 15 of Computer-Crime Act that she allowed comments deemed les majeste to be posted on Prachatai webboard for “too long” peroid. If Chiranuch is found guilty, she faces a sentence of up to 20 years in prison.

The verdict will be delivered on April 30, 10 a.m. at the Criminal Court on Ratchada rd., room 910.

Thai Netizen Network observes that the verdict of the case is pivotal to Thai Internet coumminity and the situation of freedom of expression in Thailand.

Article 15 sees a service provider or an “intermediary” as an editor of a newspaper who has both responsibility and ability to screen all the contents before publishing. However, one crucial characteristic that renders the Internet as useful as it is nowadays is that information flows rapidly. An intermediary is therefore “mere conduit”. If Thai authorities hold intermediaries liable for all information and content passing through them, intermediaries must have the capacity to filter everything. Even with normal speed and amount of information, this task is already hard to achieve without tampering with proper functioning of the computer system and the Internet. If intermediaries are sentenced because of the content passing through them, thie will have a remarkably bad effect on the Internet society in Thailand as a whole.

Thai Netizen Network urges media and netizens to closely monitor the verdict as reminded that the verdict will shape how Internet society in Thailand will be in he future.

For Online Liberty,
Thai Netizen Network

Read more about the case:
Press Release: The Trial on the Case Study of Internet & Intermediary Liability in Thailand

%d bloggers like this: