[24 พ.ย.] เวทีสาธารณะ “มุมมองเพศภาวะกับสื่อใหม่” #genderIT

2010.11.18 15:12

เครือข่ายพลเมืองเน็ต ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาสาธารณะ “มุมมองเพศภาวะกับสื่อใหม่”

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13:00 – 16:30

ห้องประชุม Dipak C. Jain ศศนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [แผนที่]

*ดาวน์โหลดบันทึกการเสวนา (ร่าง-กรุณาอย่าใช้อ้างอิง)*

ปฏิทินกิจกรรมเครือข่ายพลเมืองเน็ต พ.ย.-ธ.ค. 2553

12:30-13:00 ลงทะเบียน

13:00-13:30 ข้อมูล ข้อเท็จจริงพื้นฐานเรื่อง เพศภาวะ กับอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ

13:30-14:15 อ่านเว็บผ่านมุมมองเพศภาวะ

14:15-14:30 พักชา/กาแฟ

14:30-16:30 ประสบการณ์การใช้พื้นที่สื่อใหม่/อินเทอร์เน็ต ในการสร้างที่ยืนและความเข้าใจของกลุ่มเพศภาวะที่หลากหลาย

Tags: , ,
%d bloggers like this: