“Security in-a-Box” รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว ง่าย ๆ

2010.01.22 12:23

Security in-a-Box เป็นเอดิชันหนึ่งของชุดซอฟต์แวร์ NGO-in-a-Box ที่รวบรวมซอฟต์แวร์เสรีและซอฟต์แวร์ฟรี ที่ช่วยให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ เป็นไปได้อย่างสะดวกมากขึ้น โดยมีทั้งตัวโปรแกรม คู่มือการติดตั้งและวิธีใช้ พร้อมคู่มือแนะนำหลักการและการปฏิบัติตัว เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล

เนื้อหาในคู่มือครอบคลุม การวางนโยบายความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ การสำรองข้อมูล การกู้ข้อมูลที่สูญหาย การป้องกันตัวจากการถูกเจาะระบบ การทำลายข้อมูลที่ไม่ต้องการแล้ว การล้างข้อมูลส่วนตัวออกจากเครื่อง การเข้ารหัสข้อมูล การสื่อสารออนไลน์อย่างเป็นส่วนตัว การตั้งรหัสผ่านและรักษารหัสผ่าน การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเป็นนิรนาม และการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้น

คู่มือและซอฟต์แวร์ชุดนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะกับประชาชนและผู้ปฏิบัติงานสาธารณประโยชน์ในประเทศที่มีการควบคุมคุกคามสูง ทั้งจากรัฐและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับประชาชนในประเทศที่มีการเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ต ดักฟังข้อมูล บุกตรวจค้น-ยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ผู้ออกแบบ Security in-a-Box มองเห็นว่า ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์นั้น ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แต่ส่วนสำคัญคือ พฤติกรรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ พฤติกรรมที่ปล่อยปละละเลยหรือประมาท อาจนำมาซึ่งการสูญหายของข้อมูล หรือถ้าร้ายแรงกว่านั้นก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

ดาวน์โหลด คู่มือ Security in-a-Box และดูคู่มือการติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ได้ที่ security.ngoinabox.org

Tags:
%d bloggers like this: