เชื่อปิด ‘ฟ้าเดียวกัน’ ไม่ใช่แค่เรื่องของเอกชน

2009.01.29 16:57

ความคืบหน้ากรณี http://sameskybooks.org เว็บไซต์ของวารสารฟ้าเดียวกันถูกปิด เพราะเอกชนผู้ให้บริการพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต (web hosting) บอกเลิกการให้บริการ หลังผู้ให้บริการฝากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Internet data center – IDC) ปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพราะเห็นว่ากระดานสนทนา (เว็บบอร์ด) ของเว็บไซต์ฟ้าเดียวกันมีข้อความอันเข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

นายธนาพล อิ๋วสกุล บรรณาธิการวารสารฟ้าเดียวกัน ให้สัมภาษณ์ว่า แม้จะไม่มีคำสั่งรัฐปรากฎเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ก็ไม่เชื่อว่าเอกชนจะเป็นผู้ทำเพียงฝ่าย โดยเขาเชื่อว่าอาจมีการสั่งการจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กดดันมาเป็นทอดๆ โดยมีการปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์จนทำให้เว็บไซต์จำนวนมากได้รับผลกระทบ เพื่อบีบให้โฮสต์ติ้งจำเป็นต้องปิดเว็บไซต์ฟ้าเดียวกัน

นายธนาพลตั้งข้อสังเกตว่า ก่อนหน้านี้กระทรวงไอซีทีได้แจ้งให้ลบกระทู้ ซึ่งก็ปฏิบัติตามทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็ไม่มีการแจ้งเตือนมาอีก จนกระทั่งเว็บไซต์ถูกปิด

ล่าสุด เขาได้เลือกใช้โฮสต์ติ้งในต่างประเทศแทน และเปิด เว็บบอร์ดชั่วคราว ไว้ที่ http://www.getmorestudio.com/samesky/ และอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอกู้ข้อมูลเก่าจากผู้ให้บริการเดิม (ISP) ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะสามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้ครบหรือไม่

ทั้งนี้ ข้อมูลในเว็บไซต์ฟ้าเดียวกันประกอบไปด้วย บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฟ้าเดียวกัน ไฟล์เสียงจากงานสัมมนาต่างๆ รวมถึงเว็บบอร์ดซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางทั้งเรื่อง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงสถาบันกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย

เมื่อถามว่า จะมีการฟ้องเอาผิดในกรณีนี้ไหม เขาตอบว่า ยังไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม เขาเชื่อว่า แม้ฟ้องไปก็คงเหนื่อยเปล่า เพราะอำนาจรัฐในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันฯ ไม่เคยตีความเข้าข้างประชาชน ส่วนกรณีที่มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนฟ้องกระทรวงไอซีทีแล้วได้รับการคุ้มครอง ชั่วคราวจากศาล ซึ่งหลายคนเชื่อว่า จะเป็นบรรทัดฐานให้กรณีของเว็บฟ้าเดียวกันได้นั้น เขาเห็นว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็ต้องไม่เกิดกรณีของฟ้าเดียวกันอีก แต่ก็ปรากฏว่ายังคงเกิด แสดงว่ากรณี ม.เที่ยงคืนไม่ได้เป็นบรรทัดฐาน

ปิด ‘ฟ้าเดียวกัน’ ไม่ใช่แค่เรื่องของเอกชน

Tags:
%d bloggers like this: