จดหมายเปิดผนึกจาก คปส. และ FACT ถึง พลเมืองไทย ว่าด้วยการบังคับใช้ “พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ”

2009.01.29 18:22

จดหมายเปิดผนึกจาก คปส. และ FACT ถึง พลเมืองไทย ว่าด้วยการ บังคับใช้ พ.ร.บ. ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

%d bloggers like this: