กรณีการจับกุมผู้ให้บริการเว็บไซต์ 212cafe.com

2009.01.29 18:18

จากกรณีการจับกุมผู้ให้บริการเว็บไซต์ 212cafe.com ภายใต้ พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเป็นการจับกุมผู้ให้บริการเว็บไซต์รายแรกด้วยกฎหมายฉบับนี้

กรณีการจับกุมผู้ให้บริการเว็บไซต์ 212cafe.com

%d bloggers like this: