Tag: Urs Gasser

Urs Gasser ขณะบรรยาย

วัยรุ่นอเมริกันห่วงชื่อเสียงมากกว่าความเป็นส่วนตัว เลือกแชร์-ลบ-คบเพื่อนบนโซเชียลมีเดีย

2013.07.20

สรุปการบรรยายสาธารณะ "วัยรุ่น สื่อสังคม และอนาคตของความเป็นส่วนตัว" -- พบวัยรุ่นอเมริกันห่วงชื่อเสียงมากกว่าความเป็นส่วนตัว ร้อยละ 95 ใช้อินเทอร์เน็ต เกือบทั้งหมดใช้เฟซบุ๊กและเกือบทั้งหมดเป็น “เพื่อน” กับสมาชิกในครอบครัว ในขณะที่อินสตาแกรมได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวัยรุ่นรู้สึกแสดงออกได้มากกว่า นักวิจัยตั้งข้อสังเกต วัยรุ่นไม่ไร้เดียงสา รู้ว่าควรแชร์อะไรในบริบทไหน

[4 ก.ค.] บรรยายสาธารณะ “วัยรุ่น สื่อสังคม และอนาคตของความเป็นส่วนตัว” โดย Urs Gasser

2013.07.02

บรรยายสาธารณะ "วัยรุ่น สื่อสังคม และอนาคตของความเป็นส่วนตัว" (Teens, Social Media, and the Future of Privacy) โดย Urs Gasser ศาสตราจารย์ปฏิบัติวิชาชีพ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์ดวาร์ด และผู้อำนวยการบริหารศูนย์เบิร์กมานเพื่ออินเทอร์เน็ตและสังคม // พฤหัสบดี 4 ก.ค. 2556 09.30-11:30 ห้อง 1001 ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย