Tag: The Consumerist

PlayStation Network ที่ถูกเจาะ ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีรูรั่วความปลอดภัย และไม่มีไฟร์วอลล์

2011.05.06 2 comments

ผู้เชี่ยวชาญเผย เครือข่ายเกมออนไลน์ PlayStation Network ของโซนี่ ถูกเจาะเนื่องจากใช้ซอฟต์แวร์ที่ล้าสมัย ไม่ได้ปรับปรุงเพื่อปิดรูรั่วความปลอดภัย อีกทั้งไม่ได้ติดตั้งไฟร์วอลล์ป้องกันการบุกรุก องค์สิทธิผู้บริโภคระบุเป็นการกระทำที่ไร้ความรับผิดชอบ