Tag: Thai Webmaster Association

แถลงการณ์สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย เรื่องมาตรการในการดำเนินการกับเว็บไซต์ที่เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

2009.01.29

จากกรณีที่ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีนโยบายที่จะกวดขันจัดการกับเว็บไซต์ที่เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยมีแนวคิดจะจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ราคาแพงและเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ด้วยนั้น นายอัครวุฒิ ตำราเรียง อุปนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยกล่าวว่า ในฐานะที่สมาคมฯ เป็นองค์กรวิชาชีพของผู้ดูแลเว็บไซต์ในประเทศไทย