Tag: SAFEGUARD

คน อินเทอร์เน็ต และความเป็นส่วนตัว

[21 ส.ค.] สัมมนา “คน อินเทอร์เน็ต และความเป็นส่วนตัว” สรุปการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวออนไลน์ในไทย ม.ค.-มิ.ย. 2556

2013.08.10

โครงการสิทธิความเป็นส่วนตัวออนไลน์ เครือข่ายพลเมืองเน็ต รายงานความก้าวหน้างานวิจัยและสำรวจสถานการณ์การละเมิดความเป็นส่วนตัวในสังคมออนไลน์ไทย ม.ค.-มิ.ย. 2556 พุธ 21 ส.ค. 9:30-12.00 ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์