Tag: petition

iLaw ล่าชื่อ รณรงค์ “หยุด” ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่

2011.04.18

โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ iLaw เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงประชาชนและผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เรียกร้องให้ร่วมกันแสดงออกเพื่อหยุดการนำร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่า สาระสำคัญของร่างกฎหมายสร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้เล่นอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการที่อาจได้รับผลกระทบจากกฎหมาย มีเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพเกินความจำเป็น นอกจากจะไม่ได้แก้ไขปัญหาเดิมที่เคยเกิดขึ้นใน พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แล้ว ยังเพิ่มสาระสำคัญที่ยิ่งสวนทางกับการแก้ปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์อีกด้วย ผู้ที่ต้องการร่วมลงชื่อ สามารถแจ้งชื่อสกุลได้ที่[เว็บไซต์ iLaw](http://ilaw.or.th/node/883) หรือทางเฟซบุ๊กในบันทึก ["หยุด" ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์](https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150538950950551&id=299528675550) หรือส่งชื่อไปที่ ilaw@ilaw.or.th **อ่านจดหมายเปิดผนึกและร่วมลงชื่อ ที่ [http://ilaw.or.th/node/883](http://ilaw.or.th/node/883)**