Tag: Orapin Yingyongpattana

จริยธรรมสื่อมวลชน บทเรียนปฏิรูปจากสหราชอาณาจักร

บทวิพากษ์ถึงการไต่สวนเลเวอสันกับกระแสปฏิรูปสื่อของสหราชอาณาจักร

2017.02.18

จริยธรรมสื่อในสหราชอาณาจักรถูกตั้งคำถามหนัก การกำกับกันเองเป็นจริงได้เพียงใด? จนนำมาสู่ข้อเสนอปฏิรูปครั้งใหญ่ แต่การให้รัฐมายุ่งเป็นความคิดที่ดีจริงหรือ?