Tag: market economy

สพธอ.รับแก้ร่างกม.​ดิจิทัล​ 70% ทีดีอาร์ไอ​ชี้ไม่มี RIA ​ธรรมาภิบาลถอยหลัง

2015.02.25

เผยร่างกม.ใหม่จะปรับคณะกรรมการดิจิทัลฯ ให้เล็กลง ตัด CAT และ TOT ออก เพิ่มสัดส่วนประชาสังคม ใส่การประมูลคลื่นกลับมา ด้านประธานทีดีอาร์ไอชี้ คณะกรรมดิจิทัลฯ ยังมีอำนาจล้วงลูกกสทช. ส่วนกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ ก็ไม่มีกลไกตรวจสอบการใช้เงิน ธรรมาภิบาลถอยหลัง

เอกชนประสานเสียงนักวิชาการ เศรษฐกิจดิจิทัลต้องใช้กลไกตลาด ไม่ใช่ระบบสั่งการ

2015.02.13

จัดสรรคลื่นควรประมูลเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เอกชนเผย ร่างใหม่ให้ CAT กับ TOT มากำกับตลาดไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการ หวั่นกทปส.โดนยุบเพิ่มความไม่เท่าเทียมการเข้าถึงไอซีที พิรงรองชี้เสรีภาพสำคัญต่อการผลิตเนื้อหาที่สร้างสรรค์ แนะดูตัวอย่างเกาหลีใต้