Tag: entertainment news

มองความสัมพันธ์ทางการผลิตข่าวบันเทิง ผ่านวิวัฒนาการเทคโนโลยี (ตอนจบ)

2013.08.07

ตอนจบของบทความโดย พิเชฐ ยิ่งเกียรติคุณ มองความเปลี่ยนแปลงทางความสัมพันธ์ทางการผลิต (Mode of Production) ของวงการบันเทิงไทย ยุคดิจิทัลทำให้การทำข่าวบันเทิงไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และยุคดิจิทัลทำให้ผู้ชมมีอำนาจมากขึ้นอย่างไร

มองความสัมพันธ์ทางการผลิตข่าวบันเทิง ผ่านวิวัฒนาการเทคโนโลยี (ตอนที่ 1 )

2013.08.05

พิเชฐ ยิ่งเกียรติคุณ มองความเปลี่ยนแปลงทางความสัมพันธ์ทางการผลิต (Mode of Production) ของวงการบันเทิงไทย จากยุคแผ่นเสียง สู่ยุค MP3 และยุคยูทูบ