Tag: Da Vinci RCS

Digital Weekly: 19-25 ก.ค. 2558 สรุปข่าวนโยบายดิจิทัลรอบสัปดาห์

2015.08.02

วิกิลีกส์แฉ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองทัพบกซื้อซอฟต์แวร์สอดแนมจาก Hacking Team 23 ล้านบาท/ อูเบอร์แจงเหตุปฏิเสธผู้โดยสาร/ ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลฯ เตรียมเข้า สนช./ กกต. เตรียมเครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ รับประชามติร่างรธน./ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมจัด "เวทีระดับชาติว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตของไทย"/ กองทุนกทปส.เห็นชอบให้เงินสนับสนุน 21 โครงการ วงเงิน 100 กว่าล้านบาท ฯลฯ