Tag: Broadcasting and Telecommunication Regulator Bill

อ่าน รวมข้อวิพากษ์ชุดกม.เศรษฐกิจดิจิทัล ร่างใหม่ ในเวทีกฤษฎีกา

2015.03.15

รวมความเห็นจากรัฐ​ เอกชน ภาคประชาชน ต่อกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัลในงานรับฟังความคิดเห็นที่จัดโดยกฤษฎีกา และดูความคืบหน้าทิศทางร่างกฎหมายล่าสุด