Tag: Australia

อ่านกันให้พอ: ออสซี่​รณรงค์​สำเนาเมลทุกฉบับถึง​อัยการ​สูงสุด​ ต้านกม.​เก็บข้อมูล​

2015.03.03

เชิญชาวออสเตรเลียที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายเก็บบันทึกข้อมูล ร่วมกระหน่ำส่งสำเนาอีเมลถึงผู้สนับสนุนกฎหมายนี้ เพราะในเมื่อพวกเขาอยากรู้อยากเห็นข้อมูลของเรานัก เราก็ยินดีจัดให้!