ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542

2011.05.12 22:48

จัดทำโดย ฝ่ายบริหารเอกสาร หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พ.ศ. 2542

ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล

Download (PDF, 243KB)

Tags: ,