รายงานเสรีภาพอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2553

2011.04.07 23:11

โดย เครือข่ายพลเมืองเน็ต (ธันวาคม 2553)

English version

 • รายงานเสรีภาพอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2553
  • ส่วนที่หนึ่ง: การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
  • ส่วนที่สอง: การจับกุมและการปิดกั้นอินเทอร์เน็ต
  • ส่วนที่สาม: ภาระทางกฎหมายและภาระทางเศรษฐกิจของตัวกลางอินเทอร์เน็ต
  • สรุป: ข้อเสนอแนะต่อรัฐ, สังคมและผู้ใช้อินเทอร์เน็ต, และ ผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต
 • บันทึกการอภิปราย “ความมั่นคงของรัฐ vs. อิสรภาพโลกออนไลน์ : จากวิกิลีคส์ ถึงเมืองไทย”
 • อย่าโทษคนนำสาร: ภาระรับผิดทางกฎหมายของสื่อตัวกลางและการคุ้มครองหลักการของอินเทอร์เน็ต
 • ภาระรับผิดทางกฎหมายของตัวกลาง: ปกป้องพื้นที่อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการแสดงออกและสร้างสรรค์นวัตกรรม (บทคัดย่อ)
 • ใครคือเครือข่ายพลเมืองเน็ต?

ดาวน์โหลด PDF | OpenDocument

Download (PDF, 843KB)

Tags: , , ,