พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 และ พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ 2562 + ฉบับแปลอังกฤษ

2019.11.09 01:51

กฎหมาย / Laws:

แนวปฏิบัติ (ไม่ใช่เอกสารทางกฎหมายและไม่ใช่เอกสารจากกระทรวง) / Guidelines (not from the government):

 

หมายเหตุ: ต้นฉบับไฟล์กฎหมายภาษาไทยและฉบับแปลอังกฤษ ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเมื่อเดือนกันยายน 2562 / ปัจจุบัน (พ.ย. 2562) ลิงก์ดาวน์โหลดฉบับแปลอังกฤษที่เว็บไซต์กระทรวงใช้ไม่ได้แล้ว หลังจากมีการปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวง