ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ ร่างพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฉบับสนช.วาระ 3

2019.03.07 12:42

ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ ร่างพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฉบับสนช.วาระ 3