ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ธ.ค. 2561)

2019.02.28 03:14

ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ธ.ค. 2561) เสนอสนช.วาระที่ 1