เว็บไซต์ของ IMPRESS องค์กรกำกับดูแลกันเองของสื่อ ที่ได้รับรองโดย Royal Charter

2017.02.19 22:51

เว็บไซต์ของ IMPRESS องค์กรกำกับดูแลกันเองของสื่อ ที่ได้รับรองโดย Royal Charter

เว็บไซต์ของ IMPRESS องค์กรกำกับดูแลกันเองของสื่อ ที่ได้รับรองโดยกฎหมาย IMPRESS เป็นองค์กรกำกับดูแลสื่อที่ทำตามข้อแนะนำของลอร์ดเลเวอสัน impress.press